کیان پویش سام

محل درج پیش کد

با user و password مدیریت وارد سایت www.ttac.ir بشوید
از کارتابل مدیریت صفحه اول را انتخاب کنید
پیش کد را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید
* در صورت خالی بودن محل پیش کد باید از ۲ طریق جهت فعال سازی اقدام نمایید
۱_ در سایت تیکت بزارید برای فعال سازی پیش کد
۲_ تماس با پشتیبانی سایت
تولید لیبل اصالت سازمان غذا و دارو
© Copyright 2021, Kiyan Pouyesh Saam